BloggProffs

Modesta framsteg i kulstötningen

I kväll testade jag för första gången att stöta 6 kg kula med min nya inomhuskula. Det var mina bästa kulstötar inomhus någonsin, men jag hade hoppats på mer. Inte mindre än tre stötar var på 6,90 meter och den längsta var 7,0 meter. Det var tydligt att den längsta stöten också var den högsta stöten av totalt åtta.

Denna högsta och längsta stöt hade utkastvinkeln 34 grader. De andra hade således en lägre utkastvinkel. Med kanske 38 graders utkastvinkel kan jag förmodligen vinna några decimeter i mina kulstötar.

Med mitt nya personbästa i bänkpress på 52 kg, så hade jag närt vissa förhoppningar om att kunna nå tex 7,20 meter, men det kom inte redan i kväll.

Nu vill jag gå vidare och höja min bänkpress till 60 kg. Då vore det väl tusan om inte det skulle gå att komma upp till åtminstone 7,5 meter! Nu hade jag inte stött kula på tre veckor och inte stött inomhus på ett drygt halvår. Inomhuskulan har något större diameter. Det var klart att jag hade förbättrat mig. Sist när jag stötte inomhus kom jag nog inte över 6,40 meter. Men utomhus för tre veckor sedan låg jag på ungefär samma som i kväll. Då var min bänkpress på 48 kg.

Jag tror att det handlar om att successivt bli starkare och även kunna bänkpressa snabbt. Träningen i Smithmaskinen är också viktig.

Det blir lite dystert om jag tänker tillbaka på kulstötning inomhus innan jag började tävla, så tidigt som kanske för två år sedan. Då stötte jag faktiskt någon gång upp mot 6,90 meter, men jag är i efterhand inte helt säker på att den kulan verkligen höll vikten 6 kg. Den kan ha tappat några blykulor.

En observation i kväll var att 6 kg-kulan fortfarande kändes ”tung”. Den omedelbara känslan vill jag komma bort ifrån. Det skall kännas som det nu gör att dynga iväg tex en 3 kg-kula.

Men muskler växer inte så snabbt. Det tar tid innan hela överkroppen verkligen är mycket starkare än tidigare. Men jag är optimistisk. Jag tror verkligen att kulstötningslängderna kommer under vintern. Det känns inte som att avståndet upp till 8 meter är särskilt långt, även om min kropp med min teknik verkar producera nästan identiska längder från stöt till stöt vid ett tillfälle.

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu