BloggProffs

Tre sextiometerslopp med ny tidtagning

I kväll sprang jag tre sextiometerslopp med en ny typ av tidtagning. Jag hade spelat in både ljudet och bilden av en startpistol. Filmen spelade jag upp i stor förstoring på min dator, vilken stod intill mig på startlinjen. Sedan mätte jag tiden genom att klicka fram antalet filmramar (frames) under loppet från det att jag kunde se skottet brinna av. På detta sätt korrigerade jag alltså för det inspelade ljudet som jag alltid brukar lyssna efter på datorn, men vilket tar minst en tiondel på sig att nå kameran pga ljudhastigheten. Kamerans filmhastighet är 30 fps (frames per second). Därmed bör man få tiden för loppet genom att dividera antalet ramar med 30.

Lopp       Tid (stoppur ljudet) [s] Antalet filmramar      Tid [s]        Antal steg

1               9,4                                     310                                 10,33          37,5

2              9,2                                      306                                 10,20          36,5

3              9,1                                       301                                 10,03          36

Man kan verkligen fråga sig varför det blir så stora skillnader, när man mäter tiden på dessa två olika sätt. Det är ju ganska tydligt att det skiljer nästan exakt lika mycket mellan de olika loppen med båda metoderna. Det är troligt att mätningen med stoppur från ljudet ger en underskattning av tiden, medan den andra metoden ger en överskattning av tiden. Jag måste skaffa mig en bättre film av en startkamera för att få en bättre tidsuppskattning, när jag utgår från ljusskenet. Förmodligen har inte kameran som filmade denna film som jag nu använde av en startpistol haft sin mikrofon tillräckligt nära. Därför har det funnits försening av ljudet. Jag tycker också att mina starter räknade från ljuset, då pistolen brinner av ser mer än lovligt långsamma ut.

Men om vi då i stället går på den ”vanliga” metoden för tidmätning, så ser man att dagens lopp var långsammare än tidigare under hösten. De verkar ha varit upp till två tiondelar långsammare. Vad beror det på? Har träningen med minitrampolin varit för hård? Jag har ju haft en ganska rejäl träningsvärk i lårens fram- och baksidor och speciellt i vadmusklerna. Men det kanske krävs att man gör den ett antal gånger till för att vänja sig? Jag planerar att träna med minitrampolin på fredag, söndag och tisdag. Kanske skall jag sedan avstå onsdag-fredag inför helgens tävlingar?!

 

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu