BloggProffs

Tre sextiometerslopp

Idag gjorde jag tre sextiometerslopp. Det blev ett prov utan värde, eftersom mina inspelade startljud på diktafon inte fungerade. Därför blev tiden bra i alla lopp, 8,8, 8,9, och 8,9. Antalet steg blev 37, 36,5 och till slut 36.

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu